ตลาด

เรามีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Joident สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ตลาดการขายหลัก ได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้